Ohamwaala (24)  District headmen are:
Ooyene yomikunda (24) mOhamwaala oyo mba:
Name/Evina         Surname/Ofani         Ward/Omukunda
01.  Alvina N. Andowa Ohamuyala
02.  Petrus Naunyango Ohambalanganga
03.  Alfred Akwenye Onanime
04.  Pergelina Ndjalukeni Oufawahelia
05.  Onesmus Nelundu Oikwayaiyezi
06.  Akwenye Namwandi Oshihwashekwa
07.  Frans Kashanu Oinghuzi
08.  Valndinus Awala Omahokwe
09.  Ervi Manoel Shikundu Okahwakashaangolo
10.  Notburga Nguluwe Oshiputusheendjamba
11.  Generosa Kalola Okafitukasisiya
12.  Blasius Ndimulunde Onaitembu
13.  Mwandjaha Mutesha Shamena Onavivi
14.  Sebastianus Akwenye Oshondo
15.  Hilarius Eita Oiwiwili
16.  Simon Shikongo Eehamavashinhanhi
17.  Shivute Mwanyangapo Oipandayakashanu
18.  Blasius Aluvilu Oikokola
19.  Petrus Nangolo Ouwananghala
20.  Tashiya Fukaile Okafitukeonde
21.  Sakaria Alweendo Omufituwenghete
22.  Shapwa Nelundu Omuulukila
23.  Abraham Nangolo Oshipumbu
24.  Alaric Mallulu Okafitukakuni